عایق الکتریکی

عایق الکتریکی

به ماده ای که بارهای الکتریکی آن نمی‌توانند آزادانه حرکت کنند عایق الکتریکی (به انگلیسی: Electrical insulator) گفته می‌شود. اگر عایق در میدان الکتریکی قرار گیرد، جریان الکتریکی بسیار کمی از آنها عبور خواهد نمود.
عامل متمایز کننده میان مواد عایق الکتریکی از مواد نیم‌رسانا و رسانا مقاومت الکتریکی است. در واقع مقاومت الکتریکی مواد عایق از این مواد بالاتر است.
مواد عایق نیز تعدادی الکترون آزاد دارند که می‌توانند جریان را انتقال دهند به همین دلیل عایق الکتریکی کامل وجود ندارد. اگر به مواد عایق ولتاژ کافی اعمال شود، با جدا شدن الکترون از اتم‌ها توسط میدان الکتریکی، این مواد نیز تبدیل به رسانای الکتریکی می‌شوند.

پوشش بسیار انعطاف‌پذیر سیم‌ها و کابل‌های برق یک نوع عایق هستند که به این سیم عایق می‌گویند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.