تابلو برق چیست؟

تابلو برق چیست؟

به یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی تابلو برق می‌گویند. که قطعات کنترلی، حفاظتی، کلیدها، لوازم نمایشگر مانند فرکانس، ولتاژ، توان و … بر روی آن نصب می‌شوند.
هدف استفاده از این تابلوها، جلوگیری از از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابرعوامل محیطی مانند باران و … است. تابلوهای برق داخل ساختمان به سه تابلوی اصلی (تابلوی کنتور)، تابلوی عمومی (مشاعات) و تابلوی تقسیم واحد (جعبه فیوزها) طبقه‌بندی می‌شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.