پروژه ها

تاسیسات و هوشمندسازی عمارت بام ریشه

تاسیسات و هوشمندسازی عمارت بام ریشه

اجرای تاسیسات الکتریکی 250 واحد رزین نشنال

اجرای تاسیسات الکتریکی 250 واحد رزین نشنال

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال ساختمان کوهک

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال ساختمان کوهک

هوشمند سازی پروژه مجتمع تجاری رزپلاس

هوشمند سازی پروژه مجتمع تجاری رزپلاس

تاسیسات الکتریکال پروژه کوه نور

تاسیسات الکتریکال پروژه کوه نور

مجتمع مسکونی ۴۶واحدی رز (ساختمان سبز)

مجتمع مسکونی ۴۶واحدی رز (ساختمان سبز)

پروژه ساختمان هوشمند بلوک B2 برج باغ آرامیس

پروژه ساختمان هوشمند بلوک B2 برج باغ آرامیس

تاسیسات برقی پروژه 170 واحدی مسکونی ارگ کیش

تاسیسات برقی پروژه 170 واحدی مسکونی ارگ کیش

تاسیسات برق پروژه سلین کرج

تاسیسات برق پروژه سلین کرج

تاسیسات الکتریکال بانک کارآفرین

تاسیسات الکتریکال بانک کارآفرین