پروژه مسکونی 24 واحدی پونک

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال پروژه مسکونی 24 واحدی پونک

کارفرما:

مهندس نجف زاده

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل تاسیسات الکتریکال /هوشمندسازی/تامین تجهیزات

مساحت کل پروژه 4500 مترمربع

مکان و زمان پروژه:

تهران-پونک

تاریخ: 1401