مجتمع مسکونی ۴۶واحدی رز (ساختمان سبز)

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

مجتمع مسکونی ۴۶واحدی رز (ساختمان سبز)

کارفرما:

گروه ساختمانی رز(مهندس ارتباطی)

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال مجتمع مسکونی با زیر بنای ۱۶۰۰۰ متر مربع و مشاعات فول هوشمند

زمان و مکان پروژه:

تهران – پردیس – مجتمع مسکونی رز پردیس

تاریخ: تیر ۱۳۹۹