تاسیسات برقی پروژه 170 واحدی مسکونی ارگ کیش

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

تاسیسات برقی پروژه 170 واحدی مسکونی ارگ کیش

کارفرما:

شرکت بتون ایران

 

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل  مونتاز، نصب و راه اندازی تابلو های تاسیسات برقی پروژه170 واحدی مسکونی ارگ کیش جزیره کیش

مکان:

– محله یاسین – مجتمع مسکونی ارگ کیش تاریخ دی 1400