هوشمند سازی پروژه ویلای سربندان

slide-2feca5b
slide-f145459

پروژه ویلای هوشمند سربندان

کارفرما:

مهندس عزیزی

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل تاسیسات الکتریکال /هوشمندسازی/تامین تجهیزات

مساحت کل پروژه 1000 مترمربع

مکان و زمان پروژه:

تهران-ولنجک

تاریخ: 1400