طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال ساختمان کوهک

slide-2feca5b
slide-f145459

تاسیسات هوشمندسازی ساختمان مسکونی کوهک

کارفرما:

مهندس مافی

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال3واحد مسکونی با زیر بنای 1000 متر مربع فول هوشمند

مکان و زمان پروژه:

تهران- شهرک گلستان

تاریخ اجرا: ۱۳۹۹