اجرای تاسیسات الکتریکی 250 واحد رزین نشنال

slide-2feca5b
slide-f145459

تاسیسات الکتریکی پروژه رزین نشنال

کارفرما:

ستاد اجرایی فرمان امام با مشارکت مهندس حمید مافی

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای تاسیسات الکتریکی 250 واحد مسکونی و تجاری با زیربنایی بیش از 35000 متر مربع

مکان و زمان پروژه:

تهران – شهرک ولیعصر

تاریخ تحویل: 1392