تاسیسات و هوشمندسازی عمارت بام ریشه

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-be52b8d
slide-4211ffc

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی پروژه بام ریشه

کارفرما:

مهندس مافی

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال عمارت بام ریشه با زیر بنای 1500 متر مربع فول هوشمند

مکان و زمان پروژه:

کرج – شهرک ناز

تاریخ تحویل: 1399