تاسیسات الکتریکال پروژه ویلای ارتباطی

slide-2feca5b
slide-444258c

پروژه هوشمند سازی ویلای ارتباطی

کارفرما:

مهندس نعیمیان

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل تاسیسات الکتریکال /هوشمندسازی/تامین تجهیزات

مساحت کل پروژه 1000 مترمربع

مکان و زمان پروژه:

دماوند-سربندان

تاریخ: 1400