تاسیسات الکتریکال فروشگاه آروماگل پروژه برج تجاری طوبی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-7444490

فروشگاه آروماگل پروژه برج تجاری طوبی

کارفرما:

مهندس مافی

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل تاسیسات الکتریکال، هوشمندسازی و تامین تجهیزات

مکان و زمان پروژه:

تهران-کوهک

تاریخ: 1395