اجرای تاسیسات الکتریکال برج مسکونی ساقدوش تهران

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

پروژه 220 واحدی برج مسکونی ساقدوش تهران

کارفرما:

مهندس خورشیدی

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل تاسیسات الکتریکال و هوشمند سازی برج مسکونی ساقدوش تهران در 4  بلوک و 240 واحد

مساحت کل پروژه 45000 مترمربع

مکان و زمان پروژه:

تهران-ساقدوش

تاریخ: اسفند ۱۳99