اجرای تأسیسات الکتریکال پروژه شهریار

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-29e5643

پروژه 208 واحدی شهریار

کارفرما:

 شرکت بتون سوله خراسان

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل تاسیسات الکتریکال

مساحت کل پروژه 30000 مترمربع

زمان و مکان پروژه:

تهران – شهریار

تاریخ: 1401